61% van de Limburgse ondernemers denkt dat 2018 een beter economisch jaar zal worden. 31% denkt aan een status quo, terwijl 8% een slechter jaar voorspelt. Nooit eerder sinds de start van de POL-enquête in 2006, waren de verwachtingen positiever.

VKW Limburg en Unizo Limburg polsen al 11 jaar ieder kwartaal naar de evaluatie de voorbije 3 maanden en de vooruitzichten naar het volgende kwartaal. Tegen het jaareinde wordt altijd gevraagd naar het sentiment voor het komende jaar. Erg opvallend is dat 2018 nu al als een wonderjaar bestempeld wordt. Vooral de dienstensector, maar ook de bouw en de productiebedrijven zien de komende maanden positief tegemoet.

De grote focus blijft de verbetering van de interne organisatie, het vergroten van het marktaandeel en marketing/communicatie. Een bezorgdheid die in 2018 massaal aan belang wint, is het vinden van geknipte medewerkers. Het verminderen van de ecologische voetafdruk wordt eveneens belangrijker.

Blikken we even terug naar de evaluatie van 2017, stellen we ook daar heel positieve cijfers vast (beste score in 9 jaarpeilingen). Meer dan de helft van de Limburgse bedrijven (54%) vond 2017 beter dan 2016. Zo’n kwart vond het niveau gelijk en 22% oordeelt dat het slechter was dan een jaar eerder. Vooral de productiebedrijven en de groothandel spreken van een ‘grand cru-jaar’. De grote bedrijven zijn doorgaans iets enthousiaster over 2017 dan de kleintjes.