Omdat te veel bedrijven in Limburg onvindbaar zijn voor de GPS-toestellen van hun bezoekers, gaan de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij Limburg (POM), de werkgeversorganisaties, de bedrijvenverenigingen en de lokale besturen actie ondernemen. Ze zullen een inventaris maken en die doorspelen aan de programmeurs van de GPS-leveranciers. De straten die niet in de software zitten of die door onduidelijke benamingen tot verwarring leiden, zullen door middel van het rapport geactualiseerd worden. Op die manier zullen de leveranciers van Limburgse bedrijven minder tijd verliezen en ontstaat er minder hinder door de vruchteloos zoekende bezoekers.