Nadat de Limburgse economie de afgelopen zomer de hoogste score van de laatste 10 jaar liet optekenen, werd er naar het jaareinde toe, een fikse afkoeling voorspeld. Maar… zo een vaart loopt het zeker niet, zo stelt Voka Limburg in de jongste conjunctuurbarometer, waarmee vrij nauwkeurig de toekomst van onze bedrijven wordt voorspeld.

“Op korte termijn is er zeker nog geen sprake van een tendens tot recessie”, staat in de glazen bol van Johann Leten. “Een lichte achteruitgang is evenwel onafwendbaar. Dat komt vooral door de export, die ten opzichte van 2 maanden geleden, significant achterblijft. In de bouwsector blijft de residentiële bouw achterop hinken, maar het terreinverlies stabiliseert. De niet-residentiële bouw (bedrijven en openbare werken) blijft duidelijk de sterkhouder. De expansieve bijdrage van de automobielsector blijft zeker behouden in onze meting. De toeristische sector haalt op korte termijn op een lager activiteitsniveau dan in dezelfde periode vorig jaar. De werkloosheid bevindt zich nog steeds 11% onder het niveau van een jaar geleden. Tot slot daalt het aantal startende ondernemingen lichtjes, maar is er geen sprake van een negatieve trend.”

Leten besluit voorzichtig positief: “Onze conjunctuurbarometer overschrijdt nog steeds de kaap van 100 indicatorpunten en de eerder voorspelde terugval blijft zich maar verder uitvlakken. In onze analyse zien we op korte termijn ook geen grote neerwaartse spiraal voor onze economie.”