Als we de cijfers van het aantal falingen in 2014 bekijken, stellen we een significante daling vast. Meer zelfs: het blijkt procentueel te gaan om de grootste daling van deze eeuw, aldus het gegevensbureau Graydon Belgium. Maar: dat belet niet dat we nog steeds te maken hebben met het tweede hoogste cijfer qua falingen ooit. Ook onrustwekkend: in de laatste maand van het jaar werd opnieuw een stijging vastgesteld, wat erop wijst dat we de verkeerde kant uitgaan.

We houden het graag positief: na Oost-Vlaanderen is de daling in Limburg het grootst. Er werden in 2014 in onze provincie 8,8 procent minder falingen geteld vergeleken met 2013. Het arrondissement Tongeren scoorde met 10 procent iets beter dan Hasselt. Het totaal komt neer op 790 bedrijven die overkop zijn gegaan. Dat is ondanks de goede tendens, toch het 2e hoogste aantal ooit in Limburg.

Tot slot nog dit: het valt op dat in 2014 veel ‘gevestigde waarden’ failliet zijn gegaan. Grote, traditionele bedrijven met vaak meer dan 100 personeelsleden… Op naar meer vreugdevolle cijfers voor 2015?!