werk gevangenisZo’n 120 gevangenen die zijn opgesloten in onder meer Hasselt en Tongeren, zoeken nog werk om tijdens hun detentieperiode uit te voeren. De organisatie Meso Hasselt, die de relaties legt met de bedrijven, is nog op zoek naar partners om bijkomende opdrachten binnen te halen. De gevangenis heeft eigen ateliers waarin het werk kan gedaan worden. Maar het is eveneens mogelijk dat externe firma’s binnen de gevangenismuren installaties plaatsen om manueel werk door de gevangenen te laten uitvoeren. Een win-winsituatie, want het gaat om goedkope arbeid, die zorgt voor een nuttige tijdsbesteding voor de gedetineerden. Het geld dat ermee wordt verdiend, gaat naar de verbetering van de infrastructuur, begeleidingsprogramma’s op maat of naar de schadeloosstelling van slachtoffers. De Regie van de Gevangenisarbeid maakt zich zelfs sterk dat de goedkopere arbeidsvoorwaarden een alternatief kunnen zijn voor delokalisatie van plaatselijke bedrijven naar lagelonenlanden.