Out of Use, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ophaling, recyclage en hergebruik van allerlei elektrische en elektronische apparaten, zoals printers, pc’s, laptops en gsm’s, heeft dit weekend officieel de deuren geopend van de nieuwe vestiging in Beringen. Zaakvoerder Mark Adriaenssens investeerde 1 miljoen euro om de nieuwe thuishaven naar wens in te kleden.

out-of-use-cellmadeTijdens de openingsplechtigheid kondigde Out of Use een samenwerkingsverband aan met Cellmade, de overheidsdienst die zorgt voor werk in de gevangenissen. Hierdoor kunnen de gevangenen voortaan eenvoudige demontagewerken uitvoeren aan de onderdelen van elektrische en elektronische apparaten. Out Of Use moest hiervoor een specifieke milieuvergunning klasse 1 voor gevaarlijke afvalstoffen aanvragen.

“Wat wij doen, ondersteunt onze klanten (Limburgse bedrijven) in hun beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) omdat we een partnership bieden met een ecologische én een sociaal-maatschappelijke impact,” aldus Mark Adriaenssens. “Bovendien kunnen we nu repetitieve taken uitbesteden aan de gevangenen, zodat onze vaste ploeg zich kan concentreren op de meer complexe opdrachten.”

(Op de foto: Ati Wetzels van Cellmade met Marc Adriaenssens van Out of Use)