InnoEnergy, een Nederlands bedrijf dat zich gevestigd heeft op de IncubaThor in Genk, heeft de afgelopen zes jaar 70 innovatieve start-ups in de duurzame energie een duwtje in de rug gegeven.

Het consultancy-agentschap haalde voor 1,1 miljard euro aan investeringen binnen, waardoor er uiteindelijk 70 nieuwe bedrijven ontstonden uit de 1700 startersideeën. Deze start-ups, allen actief in de slimme en hernieuwbare enerigie, hebben inmiddels 77 patenten aangevraagd en 24 producten en diensten op de markt gebracht. Samen zijn ze nu al goed voor een omzet die naar de 3 miljard euro gaat, aldus InnoEnergy.

“De duurzame energiesector heeft continu nieuwe ideeën en technologieën nodig,” aldus de CEO van de facilitator. “Die zijn er genoeg, maar het op de markt brengen daarvan is een complexe zaak. Ondernemers hebben hulp nodig met het maken van een haalbaarheidsstudie en het businessplan, het vinden van investeerders, het opstellen van contracten, het aanvragen van patenten, het in kaart brengen van de markt en het vinden van klanten.”

En dan schiet InnoEnergy ter hulp, vanuit kantoren in 8 Europese landen. “We brengen ondernemers en startups in contact met academici en kenniscentra, juridische en financiële experts, potentiële investeerders en subsidieverstrekkers, coaches en mogelijke klanten en marktpartijen. In principe komt ieder idee of project dat aantoonbaar bijdraagt aan verlaging van de CO2-uitstoot, in aanmerking voor ondersteuning.”