“Dit is de laatste kans voor Stelimet. Wat mij betreft is het genoeg geweest.” Dat zegt de Genkse schepen van Leefmilieu Gianni Cacciatore (Pro Genk) omdat de opgelegde milieunormen niet snel genoeg naar zijn zin worden uitgevoerd door het schrootverwerkende bedrijf.

De stuurgroep Genk-Zuid gaat aan Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vragen om initiatieven te nemen die leiden tot een dwingend kader voor schrootverwerkende bedrijven. Dat werd beslist naar aanleiding van de recente brand bij Stelimet in Genk en de zware rookontwikkeling die daarmee gepaard ging. De groep is erg misnoegd over de gang van zaken bij Stelimet omdat de afgesproken maatregelen slechts langzaam in uitvoering komen. “De herhaaldelijke branden van de afgelopen twee jaar zijn niet alleen vanuit veiligheidsstandpunt te betreuren, maar hebben ook een impact op het milieu”, zo staat in het bericht dat door de stuurgroep Genk-Zuid werd verspreid.

Schepen van Leefmilieu Gianni Cacciatore stelt het drastisch: “We moeten nagaan wat de wet ons toelaat. Maar we moeten daarbij het bedrijf wel dwingen tot uiterste inspanningen. Wat mij betreft is het genoeg geweest.”