Stad Genk komt creatief uit de hoek om de leegstand in het handelscentrum aan te pakken. Daarvoor wordt een reeks van maatregelen genomen.

Zo kunnen eigenaars van leegstaande ruimtes een belasting vermijden als ze hun pand ter beschikking stellen van pop-ups en try-outs. “Het is een hefboom tot heractivering, want eigenaars die investeren in hun pand én openstaan voor samenwerking om te komen tot een tijdelijke of structurele nieuwe invulling of ander gebruik, worden vrijgesteld”, aldus schepen Michaël Dhoore. Ze moeten bovendien meewerken aan een databank, waarmee de stadsdiensten een match kunnen maken tussen vraag en aanbod van handelsruimtes.

Er komen tevens initiatieven om de invulling te bevorderen. Concreet zijn er drie formules met ondersteuningspakketten. “In het Proefatelier krijgt de aanvrager gedurende zes maanden een experimenteerplek om dingen te proberen, om ideeën verder te ontwikkelen, om tijdelijke projecten in onder te brengen”, legt schepen Angelo Bruno uit. “Stad Genk biedt de ruimte aan tegen een schappelijke huurprijs én geeft ondersteuning bij het uitwerken van het businessplan, coachingsessies, communicatie en promotie.”

Na 6 maanden beslist de aanvrager of hij of zij stopt of doorstroomt naar het tweede pakket: Stadsfabriekje. “Is het idee getest en het businessplan een feit, dan is er een subsidiëring mogelijk van maximaal 20.000 euro per project over een looptijd van maximaal 24 maanden. Naast de financiële steun biedt de stad Genk ook in deze formule ondersteuning en begeleiding aan”, aldus nog Bruno.

Een laatste formule is het ondersteuningspakket Leermeester: “Hierbij is het de bedoeling dat een ondernemer een atelier opstart als leerwerkplek waar jongeren een vak kunnen leren. Hier is een werkingstoelage voorzien van maximaal 750 euro per maand voor een looptijd van max. 24 maanden.”