Nieuwe of groeiende bedrijven die in Genk willen investeren en bijkomende tewerkstelling genereren, kunnen gedurende 1 tot 3 jaar het gemeentelijk gedeelte van de onroerende voorheffing teruggestort krijgen. Het subsidiereglement werd zopas unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.

gerits en driesOnroerende voorheffing (OV) is een gebouwenbelasting die jaarlijks moet betaald worden. De gemeentelijke opcentiemen vormen het grootste gedeelte van deze OV. In Genk bedragen de gemeentelijke opcentiemen 1350 (wat vrij laag is). “Met dit nieuwe subsidiereglement willen we een extra impuls te genereren voor Genkse bedrijven,” aldus schepen van Economie, Erik Gerits. “Dit is een bijkomende troef om extra tewerkstelling in Genk te ondersteunen. Het helpt ons nieuwe bedrijven aan te trekken, maar zorgt ook voor zuurstof voor de bestaande ondernemers die in Genk wensen uit te breiden. Deze subsidiemaatregel is immers cumuleerbaar met de aanwervingsbonus, ontwrichte zones, steunzones, taxshift, enzovoort.”

Er zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld om hiervoor in aanmerking te komen. Zo moeten de bedrijven 15 fulltime-equivalenten per hectare tewerkstellen of 1 FTE per 20m² kantoorruimte. “Afhankelijk van het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen zal men één, twee of drie jaar lang in aanmerking komen voor deze subsidie,” aldus nog Gerits.

Het stadsbestuur moedigt hiermee ook externe bedrijven aan om zich in Genk te vestigen. “Wanneer zij aan alle voorwaarden voldoen, zullen nieuwkomers de meerkost ten opzichte van de bestaande locatie teruggestort krijgen. Dit ook met een maximum van drie jaar.”

Het nieuwe subsidiereglement telt voor kantoren op het volledige grondgebied Genk, voor bedrijven telt het reglement op de bedrijventerreinen Genk-Noord, Genk-Zuid, Zwartberg I en II, Thor Park en C-Mine.