Stad Genk wil de handelaars van de Molenstraat een éénmalige premie van 2.000 euro schenken. Daarmee hoopt het stadsbestuur om het leed door de werkzaamheden wat te verzachten, nu blijkt dat de minder-hinderpremie van de Vlaamse overheid niet haalbaar is voor de lokale middenstand.

“De reglementering om aanspraak te kunnen maken op de Vlaamse premie is recent gewijzigd”, zegt schepen van Economie Lotte Trippaers (CD&V) in Het Belang van Limburg. “Daarom vallen de handelaars uit de boot. Als alternatief bieden we hen graag een éénmalige premie van 2.000 euro aan.”

Rudi Rogiers, voorzitter van de verenigde handelaars, is tevreden met het initiatief. “De handelaars in de Molenstraat hebben effectief te lijden onder de werken die er worden uitgevoerd.” En ook centrumcoach Herwig van de Kerkhof is positief: “Mij lijkt de compensatie aan de handelaars volledig gerechtvaardigd. Ik vraag me wel af of die premie ook werd toegekend indien zich dit vijf jaar geleden had voorgedaan.”

(Het hele verhaal leest u in Het Belang van Limburg)