De Raad van State heeft het uitvoeringsplan voor de uitbreiding van logistiek bedrijf H.Essers aan de Transportlaan in Genk, definitief vernietigd. CEO Gert Bervoets reageert teleurgesteld, maar is al op zoek naar een alternatieve locatie om 400 jobs voor zijn farmadivisie te creëren.

De Raad van State heeft H.Essers zelf laten weten dat het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoering Plan), waarmee het zogenaamde Essersbos plaats zou maken voor de uitbreiding van de activiteiten in Genk, is vernietigd. CEO Gert Bervoets is ‘not amused’, maar laat zich niet ontmoedigen: “We voelden de bui hangen. Als ondernemers denken we echter in oplossingen. We zetten onze klanten en onze medewerkers voorop. De groeiende vraag van onze farmaklanten vangen we nu al op binnen onze bestaande sites. Dat blijft een suboptimale oplossing, met bijvoorbeeld extra transporten tussen die sites. Daarom blijven we op zoek naar een duurzame oplossing om alle farma-activiteiten op termijn te bundelen op één locatie.”

Het GRUP werd in juli 2017 al eens geschorst, wat maakt dat de vernietiging ervan niet als een grote verrassing komt. Toch is H.Essers ontgoocheld dat de noodzakelijke uitbreiding aan de Transportlaan hiermee onmogelijk wordt gemaakt. Gert Bervoets stelt de prioriteiten echter scherp: “We zijn bijna 5 jaar verder sinds de start van dit dossier. We respecteren de beslissing en gaan de hele procedureslag zeker niet opnieuw beginnen. We kijken liever vooruit. We willen vasthouden aan de verankering in Vlaanderen, zoals met onze chemie-divisie op de voormalige Ford-terreinen. Voor de farma-activiteiten zoeken we nu verschillende alternatieven om het beloofde aantal jobs te creëren.”