Vorige maand bereikte onze conjunctuurbarometer een bijna ongekende hoogte. Vanaf juni zetten we de terugval in, maar dat is relatief, zo voorspelt de studiedienst van Voka Limburg.

De export is nog steeds de sterkhouder van onze Limburgse economie. Ook de bouwsector ondersteunt de expansieve tendens. In de automobielsector zijn de vooruitzichten op korte termijn nog positief, terwijl op middellange termijn twijfels naar boven komen. Toerisme zit op een gelijkaardig niveau als in dezelfde periode een jaar geleden. Ook vanuit de arbeidsmarkt zijn er weinig opvallende veranderingen: de werkloosheid blijft ruim 10% onder het niveau van een jaar geleden.

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg, reageert positief: “We werden de voorbije maanden geconfronteerd met een alsmaar stijgende tendens in onze conjunctuurbarometer. De piek is ondertussen bereikt en het lijkt alsof we even een bovengrens hebben bereikt. De terugval die zich vanaf deze maand inzet betekent geenszins dat we moeten panikeren. We doen het allesbehalve slecht als we de afgelopen jaren bekijken.”