Het is even opletten voor bedrijfsleiders en hun familieleden die naar ‘de kamer’ willen. Bovenop die van Koophandel bij Voka Limburg, heeft VKW Limburg er nu ook eentje. Het Expertisecentrum Familiebedrijven van VKW Limburg heeft namelijk een ‘bemiddelingskamer’ op poten gezet. Het is een centrum waar familieleden die samen zaken doen, een bemiddelaar kunnen treffen om een duurzame oplossing voor problemen of conflicten rond opvolging en andere thema’s uit te werken.

“We willen met onze bemiddelingskamer vermijden dat de zaken voor een rechtbank moeten beslecht worden”, zegt Koen Hendrix, directeur van VKW Limburg. “Zo kunnen we aanslepende gerechtelijke procedures en de daar bijhorende torenhoge kosten uitschakelen.”

Meningsverschillen, conflicten en ruzies komen in de beste families voor. “Met het Expertisecentrum Familiebedrijven – het vroegere Limburgs Platform voor Familiebedrijf (LPF) – hebben we al twaalf jaar kennis en knowhow rond familiebedrijven opgebouwd en die ten dienste van familiebedrijven gesteld”, zegt Koen Hendrix, die het Expertisecentrum leidt. “Door de jaren heen hebben we ook alsmaar meer voeling gekregen met problematieken die spelen bij familiebedrijven. Met het inrichten van een bemiddelingskamer reiken we familiale bedrijven een instrument aan om de betrokken partijen rond de tafel te brengen. Onder begeleiding van een erkend bemiddelaar kan zo gezocht worden naar een duurzame oplossing.”

Het Expertisecentrum Familiebedrijven trok de bemiddelingsspecialisten Kristof Cox van Deloitte en Michaël (Miek) Warson van Advocom aan voor ondersteuning. “Bij een goed begeleide bemiddeling komen in driekwart van de gevallen tot een oplossing”, weet Warson. “Bemiddeling vereist deskundigheid, het is geen speelplaats voor goedmenende nonkels of tantes.”

“De bemiddelaar moet ook niet gezien worden als de grote verzoener”, voegt Kristof Cox er aan toe. “Het is niet de bedoeling dat alle familieleden bij kerst samen de kalkoen gaan aansnijden. Wel dat ze zonder kleerscheuren door het proces geraken.” Het is aan de familie om de eerste stap te zetten. “Wij bieden de familie een keuze tussen meerdere erkende bemiddelaars”, zegt Hendrix. “Een goede raad: begin er op tijd aan. Open communicatie gecombineerd met uiterste discretie vormt de rode draad bij bemiddeling. Niets van wat er tijdens de sessies besproken wordt, kan ooit in een gerechtelijke procedure aangevoerd worden, door geen van de partijen. Dat wordt ook op voorhand op papier gezet. Op die manier kan iedereen zich veilig voelen.”