Martin Mathys, de verfproducent uit Zelem (Halen) heeft een uitstekend jaar achter de rug. Uit de jaarrekening (afgesloten 31/5) blijkt een toename van de omzet van zo’n 9,2 miljoen euro. Dat is vooral te wijten aan een beslissing van de Amerikaanse aandeelhouders om activiteiten vanuit Nederland naar België over te hevelen. De vestiging in Zelem heeft er zowel productie- als distributievolume bijgekregen, en geldt nu als het Europese hoofdkwartier van R.P.M. International Inc.

MATHYS12De ambities om vanuit Limburg verder te groeien, worden onderstreept door de beslissing om hier 4 miljoen euro te investeren. Martin Mathys is ook volop bezig met aanwervingen. Dat het zo goed gaat in Zelem legt de Amerikaanse aandeelhouders geen windeieren. Ze keerden zich via de Limburgse nv het afgelopen boekjaar een dividend van 14 miljoen euro uit.