Als de onderdelen die door Ford Genk worden geproduceerd voor andere Ford-fabrieken, bij de start van de productie aanstaande donderdag niet worden vrijgegeven, dan dreigt op termijn een tekort en zouden andere fabrieken mogelijk kunnen stilvallen. Dat is de inzet van de onderhandelingen die momenteel worden gevoerd.

De directie van Ford Genk liet weten dat de productie niet zoals voorzien op dinsdag maar pas op donderdag van start zou gaan. Bovendien werd ook beslist om de acht dagen die dit jaar nog als arbeidsdag voorzien waren, zonder onderbreking af te werken.
Vorige week bleek echter ook dat vakbonden en directie het nog niet over alle modaliteiten rond de herstart eens zijn. Daar wordt nu verder over onderhandeld. De directie van Ford Genk wil niet alleen dat op een normaal tempo wordt geproduceerd – dat wil zeggen 8.000 auto’s op acht dagen – maar dat die auto’s ook worden vrijgegeven voor levering aan de klanten. De vakbonden, die de auto’s als oorlogsbuit blokkeren, zien dat echter anders. Momenteel staan er op de terreinen van Ford Genk zo’n 4.000 auto’s. Naar verluidt zou er op de terreinen van Ford Genk nog ruimte zijn voor 5.000 auto’s. Dat betekent dat de productie na vijf dagen weer zou stilvallen, tenzij een aantal auto’s met mondjesmaat zou worden vrijgegeven.

Nog belangrijker dan de auto’s zijn echter de onderdelen die door Ford Genk voor andere fabrieken worden geproduceerd, zoals koetswerkdelen. Als die onderdelen worden gegijzeld, dreigen andere fabrieken in onderdelennood te geraken. Dat zou met name gelden voor de fabriek in Sint-Petersburg, waar de Mondeo wordt geassembleerd.

Aanmoediging
In vakbondskringen wordt ook gedacht aan een aanmoedigingspremie voor de werknemers die donderdag aan de slag gaan. Dit naar analogie van Transit-fabriek in het Zuid-Engelse Southampton, die ook gesloten wordt. Ook in deze fabriek is de productie zopas herstart en naar verluidt zouden de werknemers in Southampton een aanmoedigingspremie van 68 procent gekregen hebben bovenop hun normale loon.

Vandaag (dinsdag) zitten vakbonden en directie ook voor het eerst rond de tafel in het kader van de consultatie- en informatieronde volgens de Wet Renault.