De internationale ratingbureau’s als Standard and Poor’s, Fitch en Moody’s hebben de kredietwaardigheid van Ford verhoogd. Dat is goed nieuws voor de autobouwer, aangezien er nu veel makkelijker geld zal kunnen geleend worden en schulden kunnen herschikt worden. Aanleiding voor de nieuwe scores is het akkoord dat de Amerikanen van Ford hebben gesloten met de machtige vakbond United Auto Workers. In de overeenkomst staat dat de kosten in de komende 4 jaar maximaal met 1 procent zullen stijgen.
De hogere bonussen worden gecompenseerd door besparingen via meer flexibele productieprocessen en – shiften.