Omdat zowel vredelievend overleg als een interventie met harde hand de actievoerders bij de toeleveranciers van Ford Genk niet kan overtuigen om de productie te hervatten, wordt nu een nieuwe strategie gehanteerd. Terwijl de werknemers van Ford Genk een vergoeding krijgen voor technische werkloosheid (aangevuld met een compensatie van het bedrijf), zitten de collega’s van de toeleveranciers op droog zaad. Ze krijgen (voorlopig) geen enkele vergoeding uitbetaald, wat voor tweespalt zorgt tussen de werknemers onderling. Sommigen willen aan het werk en zo kunnen genieten van de toeslag van 40 procent die er in het eerste kwartaal te rapen valt, terwijl anderen nog liever dood vallen dan de afspraken van het referendum na te komen.

De actievoerders zijn bovendien uitgesloten van het sociaal overleg, omdat de directies wettelijk alleen kunnen onderhandelen met de gewestelijke secretarissen en de hoofdafgevaardigden van de vakbonden. Die laatsten proberen wel nog met man en macht een brugfunctie te vervullen. Intussen is het sociaal overleg bij de grote broer Ford Genk wel al opgestart, en werden meteen 14 vergaderdata in januari en februari vastgelegd. Het is duidelijk dat de directie en de bonden hier voor de eigen Ford-deur keren, en snel vooruit willen gaan. Hoe langer de situatie bij de toeleveranciers aansleept, hoe moeilijker het wordt om hun wagentje vast te hangen en dezelfde voorwaarden als bij Ford af te dwingen. Bovendien wordt er een kat en muis-spel gespeeld, waarbij de actievoerders aan de ene zijde waakzaam moeten zijn voor de politie die de blokkades andermaal dreigt op te ruimen, en aan de andere zijde alle in- en uitgangen van Ford Genk moet bewaken om te verhinderen dat afgewerkte auto’s of persdelen de fabriek verlaten.

(Foto: Tom Palmaers)

(Foto: Tom Palmaers)

Daarmee ligt de bal volledig in het kamp van de actievoerders die de blokkade van de Mondeolaan opnieuw hebben aangelegd. Zij zullen uit hun schelp moeten komen om toegevingen te doen, als ze niet in hun eigen vel en dat van hun collega’s willen snijden. Er hangt dus ook in de komende dagen nog explosiviteit in de lucht…