Hoewel het de bedoeling was om maandag de informatie- en consultatiefase in de Wet Renault af te sluiten, zijn de onderhandelaars daar niet in geslaagd. Er waren nog teveel vragen die onbeantwoord bleven. Daarmee neemt de nervositeit in de fabriek toe over het uitblijven van de cao waarin de afspraken van het sociaal plan worden geformaliseerd. Er was maandag sprake van een aantal korte prikacties, die evenwel niet hebben geleid tot een stilstand van de band.

Ook bij de toeleveringsbedrijven lopen de onderhandelingen traag. De bedienden daar (de enige groep die nog geen sociaal akkoord heeft goedgekeurd) krijgen dinsdag van hun afgevaardigden uitleg over de stand van zaken. Ze zullen daar hun bekommernissen kunnen ventileren, waarna er rond 16 mei opnieuw met de directies wordt vergaderd. Pas als de voorwaarden vast liggen, kan het ontwerp van akkoord ter stemming aan de bedienden worden voorgelegd.

Ook bij de arbeiders van de toelevering geraakt de emmer stilaan vol. De afgevaardigden moeten er met man en macht nieuwe prikacties vermijden. Alleen een duidelijke communicatie over de precieze datum waarop de cao zal getekend worden, lijkt de lont uit het vuur te kunnen halen.