In theorie zijn de vooruitzichten voor de Limburgse economie rooskleurig in de komende 6 maanden. De conjunctuurbarometer van Voka Limburg wijst namelijk op een positieve tendens. De gevolgen van de goederenboycot die Rusland heeft ingesteld en van de nakende sluiting van Ford Genk, zullen echter in de praktijk een flinke neerwaartse klap veroorzaken, aldus Voka.

Nagenoeg alle indicatoren wijzen op een verbetering van de economische omstandigheden in Limburg. Uit de cijfers blijkt dat de export beter presteert dan vorig jaar, het aantal starters sinds lang opnieuw toeneemt, en de residentiële nieuwbouw zelfs een opleving kent van zo’n 33 procent. Het aantal werklozen in Limburg loopt verder terug, vooral bij de vrouwen. Ongeveer status quo in vergelijking met het voorbij jaar, is de autoverkoop, terwijl het toerisme licht achteruit gaat.

Limburgse peren“Er zijn dus voldoende signalen die aangeven dat de Limburgse economie opveert,” zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “Toch moeten er in de praktijk grote vraagtekens bij geplaatst worden. Over enkele maanden komen er door de sluiting van Ford Genk zeker 5.000 werklozen bij. Bovendien zal de boycot van Rusland tegen onze voedsel- en landbouwproducten eveneens negatieve gevolgen hebben. Maar liefst 8,5 procent van de verre export vanuit Limburg is voor Rusland bestemd. Of onze prille economische groei deze klappen kan verwerken, valt af te wachten.”