De besprekingen tussen de vakbonden en directie van Ford Genk over het sociaal plan, hebben nog niet veel concrete resultaten opgeleverd. Er worden momenteel vooral afwegingen gemaakt tussen de mogelijkheid voor het personeel om vroegtijdig te vertrekken (gouden of andere handdruk) en anderzijds het volk dat nodig is om de productieschema’s tot eind 2014 in te vullen.

De onderhandelingen over het sociaal plan bij Ford Genk hebben dinsdag vooral gegaan over de vrijwillige vertrekregeling die aan de werknemers zal worden aangeboden. Wie zelf kiest om vroegtijdig weg te gaan, zal daar een premie voor krijgen. Kiezen voldoende mensen voor dit systeem, kan Ford eventueel van 2 naar 1 post overschakelen, en zal er veel minder economische werkloosheid moeten ingelast worden voor de blijvers.

gouden handdruk“Maar deze vervroegde uitstapregelingen moeten uiteraard in overeenstemming zijn met de productieschema’s die nog tot eind 2014 zullen gelden”, legt Luc Prenen van ACV Metea uit. “Het is een moeilijke oefening om beide dingen ten opzichte van elkaar af te wegen. Vandaar dat we nog niet over concrete details kunnen spreken. Aanstaande donderdag, als we een hele dag verder zullen vergaderen, komt hier mogelijk meer duidelijkheid over.”

Intussen loopt de productie bij Ford Genk en de toeleveringsbedrijven normaal. Het personeeel wil daarbij niet over de 400 stuks gaan die per shift moeten gehaald worden, ook al wilden de directies bij de toelevering graag nog enkele stuks meer maken om de voorraad aan te vullen.