Met een omzet van bijna 110 miljoen euro heeft bouwbedrijf Betonac in Sint-Truiden een recordjaar neergezet. De totale bedrijfsopbrengsten namen zelfs met toe met 34% tot 149 miljoen. De dochter van de Koninklijke BAM-groep hield onderaan de streep 3,1 miljoen over, wat evenmin al eerder werd gepresteerd. De toename van het productievolume is de voornaamste oorzaak van de sterke cijfers. Voor Limburg springen daarbij de werken aan het Klaverblad in Lummen, de vernieuwing van de E313 en de geluidsschermen in Hasselt en Zolder in het oog.

Algemeen directeur Leon Luyten is erg tevreden. Hij schuift de pluim echter door naar zijn 314 medewerkers. “Het waren allemaal werven waarbij de expliciete opdracht hadden om de verkeershinder voor de weggebruiker zo laag mogelijk te houden,” zegt hij. “Dat vraagt steeds meer nacht- en weekendwerk, met zeer korte interventietijden. Het is echt door de gedrevenheid, de inzet en de flexibiliteit van onze mensen dat zulke projecten nog gerealiseerd kunnen worden. Jammer genoeg worden die inspanningen niet altijd ten volle gewaardeerd. Integendeel, de bestaande reglementeringen werken soms contraproductief. We trekken ons echter op aan de talrijke positieve reacties van weggebruikers die de minder hinder en het resultaat van de werken weten te appreciėren.”

Betonac wist ook op vlak van veiligheid een goede prestatie neer te zetten. “We scoren qua arbeidsongevallen vier keer beter dan het gemiddelde in de sector,” aldus nog Luyten.