In plaats van uw oude rommel naar het containerpark te brengen en meteen splinternieuw materiaal aan te schaffen, kan u evengoed zelf een schroevendraaier ter hand nemen en proberen om uw apparaten een tweede leven te bezorgen. Dat is althans het doel van Festival Retour, een reeks van activiteiten die in de Week van de Circulaire Economie, mensen wil aanzetten om ‘oude nest’ te herstellen, delen, ruilen en herwaarderen.

Circulaire economie betekent de omkeer van de massaconsumptie, waarin kopen en weggooien centraal staan, naar hergebruiken, opwaarderen en delen. “Dat is goed voor je portemonnee, fijn voor het milieu en gewoon leuk”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. “De focus ligt op lokale, kleinschalige burgerinitiatieven die zich rechtstreeks tot de consument richten. Met Festival Retour wil de provincie de reeds bestaande initiatieven stimuleren en ondersteunen. Limburgers kunnen tijdens deze Week van de Circulaire Economie kennismaken met initiatieven in hun eigen buurt.”

“Ook een aantal provinciale scholen nemen deel aan dit initiatief”, aldus Ludwig Vandenhove. “Zij hebben de uitdaging aangenomen om in filmpjes die ze zelf met hun mobiel toestel maken, te tonen hoe mensen hun elektrische apparaten kunnen herstellen als deze stuk zijn. Bovendien helpen we zo een beetje aan de kritiek dat technische scholen te weinig aansluiten op de arbeidsmarkt.”