Na het afsluiten van de procedure in het kader van de Wet Renault, werd het voornemen om de fabriek van gloeilampcomponenten Emgo te sluiten, door de raad van bestuur omgezet in een finale beslissing. Het staat nu dus vast dat 150 mensen (135 FTE’s) hun job verliezen eens de lopende bestellingen zijn afgewerkt. De directie spreekt in dat verband over het voorjaar 2013, dat maximaal zal uitlopen tot het midden van het jaar. Volgens technisch directeur Robert Engelen wordt intussen wel nog gezocht naar mogelijke oplossingen om het aantal naakte ontslagen terug te dringen. Daarbij wordt verder gezocht naar kopers of investeerders, voor onderdelen of voor het geheel van het bedrijf.

Het gevolg van de beslissing is dat nu ook de onderhandelingen over het sociaal plan worden opgestart. De kalender hiervoor lag al een tijdje vast, onder de opschortende voorwaarde dat het finale verdict tot sluiting zou geveld worden. Medio volgende week staan de eerste vergaderingen op de agenda. De bonden verwachten dat er, gezien de goede syndicale verstandhouding en de constructieve medewerking van de directie,een eerlijke regeling voor de werknemers zal uitgewerkt worden.