“De fiscaal gunstige maatregel waarbij je niet betaalt als je je bedrijf schenkt aan familie, is nauwelijks bekend”, zegt Vlaams parlementslid Grete Remen (N-VA). “Maar er is ook nog een belangrijk obstakel: als je meerdere kinderen hebt, gebruiken bedrijven vaak nog ‘kleindochterconstructies’. Die komen niet in aanmerking voor dat nultarief aan schenkbelasting. Dat moet worden opgelost.”

Sinds 2012 betaal je geen schenkbelasting als je je bedrijf overlaat aan je familie.
Alleen is dat systeem weinig bekend: 6 op 10 heeft daar nog nooit van gehoord en bij de microbedrijven, zeg maar de bakker en de slager, is dat zelfs 8 op 10. “Naar aanleiding van die studie heb ik aan minister van Werk Philippe Muytters (N-VA) gevraagd om hier meer promotie voor te maken”, zegt Grete Remen. “De 30.000 brieven die hij hierover al heeft verstuurd, zijn een goed initiatief, maar met weinig resultaat. Als ze het systeem al mochten kennen, duikt er trouwens nog een ander probleem op: in de praktijk werken veel familiebedrijven met ‘kleindochtervennootschappen’.”

Dat gebeurt vooral als de bedrijfsleider meerdere kinderen heeft, maar hierdoor niet in aanmerking komt voor schenking aan nultarief. “De Vlaamse belastingdienst vindt de controle op structuren met holdings en met participaties in dochtervennootschappen te complex, maar ik vind dat de politiek zich moet aanpassen aan de realiteit”, aldus Grete Remen. “Minister Bart Tommelein (Open Vld) gaat dit nu bespreken met Muyters.”