Extra lastenverlaging in perimeter rond Ford Genk

Bedrijven die investeren in jobs en gevestigd zijn in een straal van 40 kilometer rond Ford Genk, zullen kunnen genieten van extra loonlastenverlagingen. Het gaat om 4 tot 5 procent op de loonkost voor nieuwe aanwervingen, en dit gedurende 2 jaar. De maatregel is het gevolg van de erkenning tot ‘ontwrichte zone’ die de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde. Het is nu aan de federale regering om definitief het licht op groen te zetten.

luchtfoto Ford GenkVKW Limburg en Voka Limburg reageren verheugd op de afbakening van de steunzone. “Het valt nu te hopen dat het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de federale regering snel wordt afgesloten en de regelingen voor de praktische aanvraag van de steun, snel en eenvoudig op punt worden gesteld, zodat de maatregel per 1 juli kan ingaan,” stelt VKW Limburg.