In een vergadering met de VDAB en de vakbonden van Ford Genk en de toelevering is beslist dat de inspanningen worden opgedreven om de werknemers het traject van loopbaanbegeleiding te laten volgen. Behalve bij toeleverancier Magna Belplas, waar veel mensen deze coaching nu al volgen, is en blijft de interesse bij overige bedrijven gering. Daarom zal er onder meer worden gewerkt met een ‘contactkaart’, die de werknemers van Ford en de toelevering kunnen invullen. Wie deze kaart in een bus stopt, zal zelf gecontacteerd worden voor begeleiding. Daarmee moet de drempel naar de loopbaanbegeleiding worden verlaagd. Een tweede initiatief dat in de komende weken zal worden genomen, is de uitwerking van een brochure met de titel “Waar werk ik in 2015?”. Hierin zullen de mogelijkheden tot heroriëntering duidelijk in omschreven worden.

opleiding limtecDe vergadering over deze aspecten vond maandag plaatst bij Limtec, het Limburgse opleidingscentrum van de technologische industrie, dat mee de schouders wil zetten onder de hertewerkstelling van de werknemers bij Ford en toelevering.