De provincieraad heeft zopas 3 dossiers goedgekeurd die extra ruimte scheppen voor bijkomende bedrijvigheid.

– Het eerste is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Hoeselt. Dat voorziet in 24,4 ha bijkomende ruimte. De bestemming is nog niet definitief, aangezien er van 1 augustus tot 29 september 2017 via een openbaar onderzoek nog opmerkingen kunnen geformuleerd worden.

– Een tweede dossier, ook op voorspraak van gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Mooors, is de voorlopige vaststelling van ruimtelijk uitvoeringsplan voor Goolderheide in Bocholt (foto). Hiermee krijgt het familiepark groen licht om uit te breiden en kan het bedrijf zich verankeren in Limburg.

– Tot slot keurde de provincieraad de verkoop goed van een perceel industriegrond in Lanklaar, dat eigendom is van de provincie. Gedeputeerde van Economie Erik Gerits had voorgesteld om het terrein van 54 a aan de Gaspeldoornstraat ter beschikking te stellen van de hoogst biedende. De inzetprijs is vastgesteld op 216.000 euro. Biedingen kunnen tot woensdag 26 juli 2017 (om 12 uur) worden uitgebracht.