Als er iets positiefs te vertellen valt over de economische vooruitzichten, doen we dat met veel plezier: Volgens de conjunctuurbarometer die Voka Limburg iedere maand opstelt, gaat het lichtjes de goede kant uit met onze bedrijven. Athans, de erg negatieve voorspellingen voor deze periode, blijken al bij al nog wel mee te vallen.

“De Limburgse economie kan de schade beperken de komende zes maanden,” zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka Limburg. En dit is vooral te danken aan de export, de bouw (residentiële nieuwbouw trekt aan) en de automobielsector (stijgend aantal inschrijvingen personenwagens). We stellen bovendien vast dat ook het consumentvertrouwen opnieuw begint aan te trekken. Maar we moeten voorzichtig blijven. Er is nog geen sprake van groei. En niet alles is rozengeur en maneschijn. Denk maar aan de herstructurering bij Tenneco en de grote toename van de werkloosheid in Limburg (9,2% tegenover 7,6% voor Vlaanderen). Het is bijgevolg absoluut noodzakelijk dat er een structureel beleid wordt gevoerd dat onze oncurrentiepositie versterkt. Alleen zo kan er sprake zijn van een stabiele en langdurige groei in de toekomst.”