De voormalige uitbater van discotheek Versuz eist via juridische weg dat de bouw van het grootschalige woon- en winkelcomplex Quartier Bleu wordt stopgezet. Volgens de Nederlandse horeca-ondernemer (DBV) is de onteigening van de site nog niet afgerond en is de vergoeding nog niet vastgelegd. De bouwpromotor is dus geen volledig eigenaar van de gronden, zegt hij. Hij wil dat de terreinen in oorspronkelijke staat worden hersteld en geeft zelfs aan dat hij op dezelfde plaats opnieuw een discotheek wil bouwen en uitbaten.

Volgens de bouwpromotor (nv Kanaalkom) klopt het verhaal van de ex-uitbater niet. Hij stelt wel degelijk eigenaar te zijn van de gronden. “Er loopt alleen nog een procedure tussen de Stad Hasselt en de ex-uitbater over de hoogte van de vergoeding, wat niet in conflict komt met de bouw of verkoop”, zo klinkt het daar. “Een vrederechter heeft al geoordeeld dat de onteigening rechtsgeldig is en de eigendom volledig aan ons toekomt.”

De Nederlander bevestigt dat het een centenkwestie is. “Ik werd in 2005 met spoed onteigend, maar de zaak is nog steeds niet afgehandeld en zolang de vergoeding niet finaal is geregeld, kan de promotor niet ten volle eigenaar zijn van de gronden en kan hij dus bezwaarlijk al starten met de verkoop van de appartementen.”

De ex-uitbater van de Versuz is van plan om een herstel in natura te vorderen. “Dit betekent héél concreet dat op dezelfde locatie de Versuz terug zal herrijzen en verder uitgebaat zal worden”, aldus de Nederlandse horecabaas.