In de tweede helft van volgend jaar zal de logistieke groep H.Essers op de voormalige Ford-site een nieuwe activiteit voor de logistieke afhandeling van chemicaliën openen. Hier zullen (in de eerste fase) 420 nieuwe jobs mee gemoeid zijn, aldus CEO Gert Bervoets.

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv heeft eind maart gekozen voor H.Essers om de C-site van Ford Genk, met een oppervlakte van 21,8 hectare, in concessie te ontwikkelen. “Dry Port Genk, zoals we deze vestiging gaan noemen, is een verdere groeipool voor één van onze specialisaties, met name de opslag van alle types van allerhande chemicaliën”, aldus Gert Bervoets. “Er komt 160.000 m² nieuwe magazijnoppervlakte, die voldoet aan de hoogste Europese normen voor Seveso-opslag (gevaarlijke goederen). De site zal de thuishaven worden voor de logistieke handling en stockage van een ruime waaier aan producten, zoals autolak en poetsmateriaal, die bij aankomst in H.Essers Dry Port Genk reeds afgewerkt en verpakt zijn. Daardoor zijn de veiligheidsrisico’s minimaal en is er geen extra impact op het leefmilieu. Een win-winsituatie voor iedereen.”

H.Essers zal er gebruik maken van de trimodale transportmogelijkheden, met name het water (Albertkanaal), spoor en de weg. “Dankzij de perfecte ontsluiting kan er geoptimaliseerd worden tussen de diverse transportmogelijkheden en kunnen we zo per maand 1.800 vrachtwagens van de weg halen”, aldus nog Gert Bervoets.

De investering van 80 miljoen die H.Essers er wil doen, is in eerste instantie goed voor 420 nieuwe jobs, aldus nog Bervoets. Voor alle duidelijkheid: deze plannen zijn supplementair aan de extra magazijnruimte die het bedrijf naast de huidige locatie in Winterslag wil bouwen voor de logistiek van farmaceutische producten.