Essers ParkingTransportgroep H.Essers uit Genk gaat samen met de collega-logistieke dienstverleners Bech-Hansen & Studsgaard en Nolan Transport een netwerk opzetten dat in heel Europa farmaceutische producten just-in-time kan leveren. De 3 familiebedrijven nemen het initiatief omdat de sector vragende partij was naar zo’n pan-Europees distributiekanaal. De partners maken hiervoor gebruik van hun eigen vloot van 450 trucks, zodat directe controle en real time informatie over de positie en de temperatuur van elk order permanent gegarandeerd wordt.De gegevens worden bovendien pro-actief gemonitord door een 24/7 bemande controletoren in eigen beheer.

Het doel is om tegen 2014 het netwerk uit te breiden met 6 tot 8 nieuwe partners verspreid over verschillende strategische locaties binnen Europa en de CIS-landen.