Transport- en logistiek bedrijf H.Essers heeft in een brief aan de klanten en andere stakeholders, klaar en duidelijk de visie uitgelegd achter de uitbreidingsplannen van de site in Genk. Daarmee pareert het de kritiek van groene jongens en komieken. Op een foto is ook duidelijk te zien om welke zone het gaat (tussen de oprit van de E314 en de E314 zelf). We geven de brief van CEO Gert Bervoets integraal weer:

uitbreiding Essers Genk“Er is (in Vlaanderen) de voorbije maanden heel wat inkt gevloeid over onze uitbreidingsplannen in Genk,” aldus Bervoets. “We vinden het belangrijk om de juiste kadering te bieden in dit dossier. Momenteel bekijken we de mogelijkheid tot uitbreiding aan onze bestaande pharma-site in Genk. De overheid onderzoekt of het gebied omgezet kan worden naar industriegebied. Dit proces is lopende en alle noodzakelijke onderzoeken worden hiervoor uitgevoerd. We zijn op dit moment geen eigenaar van deze gronden. Met dit project willen wij een uitbreiding realiseren van om en bij 70.000 m² temperatuur-gecontroleerde magazijnen, waarbij er in totaal 400 volledig nieuwe jobs (arbeiders, chauffeurs en bedienden) zullen bijkomen. In het kader van deze uitbreiding hebben we 18 andere mogelijke locaties onderzocht, maar geen enkele ervan was geschikt. Als er ook maar enigszins een andere mogelijkheid zou zijn, zouden we niet in dit moeilijke en tijdrovende traject gestapt zijn. De noodzaak voor uitbreiding is immers zeer acuut.”

Bervoets gaat verder: “Omdat er geen andere oplossing gevonden werd voor deze specifieke uitbreidingsbehoefte, heeft H.Essers de vraag gesteld aan de Vlaamse Overheid om aansluitend aan het bestaande terrein te kunnen uitbreiden. Deze heeft beslist, na onderzoek, om een planningsproces op te starten. Hiervoor heeft de Vlaamse overheid beroep gedaan op deskundigen ter zake. Uitlatingen in de verschillende media creëerden een situatie waarin men lijkt te moeten kiezen tussen jobs of natuur. In realiteit echter zal een stuk meer dan de oppervlakte van het natuurgebied gecompenseerd worden. H.Essers is hiervoor met verschillende partijen in gesprek geweest en heeft uitgebreide compensatiemaatregelen uitgewerkt.”

“H.Essers maakt daarnaast ook actief werk van verschillende duurzame ingrepen om de ecologische voetafdruk van haar logistieke activiteiten zo klein mogelijk te houden. Hierbij denken we ondermeer aan volgende initiatieven: versnelde wissel van EUR5 naar EUR6 motoren, zonnepanelen, de koelwagens die on site elektrisch en CO2 neutraal draaien, intermodale oplossingen d.m.v. eigen treinen, het uitgebreide eco-drive programma op maat van elke chauffeur en de groene energie die we kunnen putten uit de drie windturbines die momenteel gebouwd worden op onze site in Genk. Ook zijn er in het verleden reeds heel wat investeringen gebeurd om de bestaande site aan de Transportlaan te transformeren naar een pharma-site, zoals het behalen van FAGG-vergunningen, de uitbouw van een internationaal distributiecentrum en aanzienlijke investeringen op vlak van security en energievoorziening. De nieuwe activiteiten zullen geconsolideerd worden met de bestaande activiteiten (huidige 40.000m² aan pharma-magazijnen) die in het verleden stelselmatig werden opgebouwd. Ook de nabijheid van de autosnelweg en de aanwezige spoorinfrastructuur op de huidige site zijn een belangrijke troef.”

En de CEO besluit: “Indien het project wordt goedgekeurd, zal H.Essers alle voorwaarden vervullen zoals deze door de overheid worden opgelegd. We betreuren ten zeerste de ophef die ontstaan is rond de mogelijke uitbreiding en we hebben begrip voor de bezorgdheden van de verschillende partijen, maar we doen er alles aan om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen en mee aan te tonen dat economie en ecologie wel degelijk verzoenbaar zijn.”