Werkgevers met jobaanbiedingen vrezen veel meer dan vorig jaar dat ze niet de geknipte kandidaten gaan vinden. De schaarste op de arbeidsmarkt, die door de economische hoogconjunctuur nog nijpender zal worden, moet op de juiste manier worden opgelost. Joël Stockmans, algemeen directeur van hr-dienstengroep Flexpoint, heeft een suggestie. “Werkgevers zullen hun eisen ten opzichte van sollicitanten moeten milderen. Het gewenste competentiepakket mag best wel wat minder zijn in plaats van te hopen op dé superman of vrouw die alle vereisten in één persoon verenigt.”

“Zoals elk jaar ben ik gestart aan het lijstje van nieuwjaarsrecepties, waar ik heel wat ondernemers en bedrijfsleiders ontmoet”, zegt Joël Stockmans. “Uiteraard wordt er naast het uitwisselen van de traditionele nieuwjaarswensen ook gepraat over de stand van zaken in het bedrijf. Ik stel vast dat daarbij erg vaak wordt geklaagd over het gebrek aan sollicitanten met het ideale profiel. En dat is waar, want het aantal witte raven dat de zogenaamde ‘war for talent’ uit de wereld moet helpen, is niet oneindig. De vijver geraakt leeg.”
Anderzijds ontmoet Stockmans ook veel werkzoekenden, die al even troosteloos reageren. “Vrienden en kennissen die me komen zeggen dat zij, ondanks de vele inspanningen én een goed gevuld CV, nergens aan de bak geraken. Die paradox wegwerken is dé grootste uitdaging waar we in 2017 voor staan.”

“Sollicitanten moeten zich niet profileren als supermensen die alles kunnen”

Stockmans heeft alvast een suggestie. “Het gaat mijn gezond verstand te boven dat werkgevers en werkzoekenden elkaar zo moeilijk weten te vinden”, zegt hij. “Nooit eerder waren we met zijn allen meer belezen, meer doordacht en hadden we meer communicatiemiddelen dan vandaag. Daar ligt het dus niet aan. Volgens mij zijn we aan het ‘over-rekruteren’ en ‘over-selecteren’. De analyses, competenties, assessments, loopbaantrajecten, trendrapporten, digitalisering en vele andere tools hebben onze kijk op de hr-sector enorm verrijkt. Maar daar schuilt het gevaar, want er vloeit een ‘vakjesdenken’ uit voort. De professionele inzichten veroorzaken een filtergedrag dat uiteindelijk geen enkele oplossing meer biedt. Mijn boodschap voor werkgevers is daarom om ‘back to basics’ te gaan. Om een gezocht profiel op te stellen, is het beter je te beperken tot enkele doorslaggevende basisvereisten en je open te stellen voor alle andere variabelen. Het is geen zaligmakende wijsheid, maar ik ben ervan overtuigd dat het kansen zal bieden voor wie ervoor openstaat en bereid is om tevreden te zijn met wat initieel lijkt op ‘wat minder’. Anderzijds moeten sollicitanten zich ook niet profileren als supermensen die alles kunnen. De focus op een beperkt aantal competenties die het verschil maken, en daarnaast de bereidheid om te groeien in andere vaardigheden, is veel belangrijker.“

“Werkzoekenden roep ik op om te blijven geloven in de goede bedoelingen van werkgevers”

Er zijn volgens Stockmans enkele durvers nodig die het huidige klimaat in vraag stellen. “We moeten afstappen van het idee dat werkzoekenden niet geschikt zijn als ze niet voldoen aan de hoogste eisen, waarbij alles onmiddellijk én perfect moet gebeuren. Er zijn werkgevers nodig die echt willen investeren in hun opleidingsbeleid en talentmanagement. En werkzoekenden roep ik op om meer mee te denken met werkgevers en te blijven geloven in hun goede bedoelingen. Een moderne arbeidsmarkt vraagt nu eenmaal inspanningen van iedereen.”