De Limburgse deputatie heeft donderdag voor de eerste keer een omgevingsvergunning uitgereikt. Het is een administratieve vereenvoudiging waarbij de bouwvergunning (ruimtelijke ordening) en de milieuvergunning gecombineerd worden. De eer was weggelegd voor een bedrijf in Kinrooi waar slachtkuikens opgekweekt worden.

De bevoegde gedeputeerden Inge Moors en Ludwig Vandenhove leggen uit: “Deze eerste omgevingsvergunning is een belangrijke mijlpaal. In de nieuwe vergunningsprocedure worden de milieu- en stedenbouwkundige aspecten gelijktijdig, in één procedure, en door één bevoegde overheid beoordeeld. De aanvrager werd in de oude procedures wel eens geconfronteerd met tegengestelde visies: van de gemeente, van de provincie of van Vlaanderen. Dan begon dikwijls een lange weg van beroepsprocedures. Nu krijgt de aanvrager aan het eind van de procedure één duidelijk antwoord van één bevoegd overheidsniveau. Dit kan tot meer dan een jaar tijdwinst voor de aanvrager opleveren.”