Nadat de werknemers van het voormalige ALZ vrijdagmorgen hadden beslist om volgende week woensdag een 24 urenstaking te houden, zijn ze daar na een gesprek met de directie op teruggekomen.

“In de namiddag is er een uitnodiging van de directie in Genk gekomen om af te zien van het stakingsplan”, aldus Peter Kunnen van ACV-CSC Metea. “We hebben een duidelijke agenda opgesteld om de toekomst te bespreken van de 71 mensen die weg moeten in de gieterij van Genk. Daarbij komen ook resterende punten voor een nieuwe cao ter sprake, zoals de regeling rond brugpensioen. Omdat we de uitkomst van deze onderhandelingen volgende woensdag en donderdag willen afwachten, schorten we in Genk onze solidariteitsactie met Châtelet voorlopig op. We denken dat dit scenario de juiste voedingsbodem is om tot een totaal akkoord te kunnen komen. Dat wil echter niet zeggen dat we daarmee de druk van de ketel laten. Opschorting van de staking betekent niet dat ze wordt afgevoerd. Bovendien zullen we tijdens iedere post voor één uur het werk neerleggen, zodat de druk op de onderhandelaars voelbaar blijft”, besluit Kunnen namens het gemeenschappelijk vakbondsfront.