De coöperatieve energieleverancier Ecopower bouwt momenteel een pelletsfabriek in Ham. Daarmee is een investering van 10 miljoen euro gemoeid. Op termijn kan de installatie een tiental nieuwe jobs opleveren.

HoutpelletsEcopower is een coöperatieve vennootschap die haar leden groene stroom voorziet van windturbines, waterkrachtcentrales en zonne-energieinstallaties. “Veel van onze leden zijn ook vragende partij om groene warmte (houtpellets) af te nemen. Vandaar ons idee om een pelletfabriek te bouwen,” zegt Dirk Vansintjan van Ecopower. Houtpellets zijn in opmars als grondstof voor innovatieve verwarmingsinstallaties. Daarmee is hout als energiebron aan een comeback bezig. Bovendien zouden pellets, gemaakt van houtafval, ecologischer zijn dan systemen op basis van gas of stookolie.

Fabriek
Om aan de stijgende vraag van de eigen coöperanten tegemoet te komen, bouwt Ecopower nu aan het Albertkanaal in Ham een pelletsfabriek. De investering bedraagt 10 miljoen euro en levert een tiental jobs op. De Vlaamse regering heeft vrijdag een investeringssubsidie van 1miljoen euro toegekend. De fabriek zal in eerste instantie 20.000 ton per jaar produceren, later zal de capaciteit verdubbelen. “De pellets zijn in de eerste plaats voor onze coöperanten en leden van andere coöperaties bestemd,” aldus nog Vansintjan.