Silicon Line, een startend bedrijf dat twee jaar geleden neerstreek in Hasselt, geraakt stilaan op kruissnelheid. Na een opstart- en testfase worden deze maand nog de eerste producten verkocht. Daarmee moet een einde komen aan het aanzienlijke verlies dat tot dusver werd geboekt.

Silicon Line is een internationaal bedrijf met hoofdzetel in München. Naast een Duits kapitaalfonds, zijn ook het Antwerpse Capital-E Arkiv en LRM aandeelhouders. Het bedrijf maakt componenten die toelaten dat consumentenelektronica, zoals tv’s en smartphones, sneller met het internet en met elkaar kunnen communiceren. De verpakking van deze optische componenten wordt in de Hasseltse fabriek gemaakt. Daarvoor werd 3,5 miljoen euro geïnvesteerd.

De productontwikkeling en de set-up voor de Limburgse vestiging hebben al veel geld gekost. Zo werd er in het verlengde boekjaar (medio 2015 en 2016) een verlies geboekt van 1,65 miljoen euro en ging het eigen vermogen met meer dan 300.000 euro in het rood. De bestuurders geven (in het verslag bij de jaarrekening) echter aan dat deze negatieve cijfers waren ingecalculeerd en de moedermaatschappij de continuïteit van Silicon Line in Hasselt zal verzekeren. Zo werd er een half jaar geleden nog een lening van 745.000 euro verstrekt. Het is de bedoeling om het product nu ongeveer klaar te hebben en dit vervolgens te verkopen aan het moederbedrijf.

Toen de komst van Silicon Line werd aangekondigd werd de ambitie uitgesproken om 30 mensen tewerk te stellen. Momenteel zijn er 5 personeelsleden aan de slag.