Een goede waardemeter voor de economische conjunctuur, is het orderboekje van de drukkers. Als de reclame- en marketingbudgetten de hoogte ingaan, hebben de bedrijven ruimte om te investeren. “We merken inderdaad dat na een lange, moeilijke periode, het tij aan het keren is,” zegt Patrick Baillien van drukkerij Baillien-Maris, al sinds 1882 actief in Hasselt. “De crisis heeft lelijk huisgehouden in onze sector, maar iedereen geraakt er nu bovenop. Aangezien er zich in Limburg heel wat grote, familiale drukkerijen bevinden, is dat een goed teken voor de hele economie in de provincie.”

baillien-marisBaillien-Maris heeft de moeilijke periode overbrugd door meerdere factoren. “In de eerste plaats dankzij de trouwe klanten en leveranciers,” aldus Patrick Baillien. “De vertrouwensband die doorheen de jaren werd opgebouwd, was sterk genoeg om samen door de zure appel te bijten. Verder hebben we nog meer ingezet op flexibiliteit, onder meer qua leveringstermijnen. Dat is belangrijk om te kunnen concurreren met drukkerijen uit bijvoorbeeld Oost-Europa, die via internet ook de Belgische klanten bereiken. Een derde factor die ons heeft rechtgehouden, zijn de toegenomen bestellingen uit Nederland. Momenteel gaat zo’n 40 procent van onze productie naar ginds. We hebben ook 2 Nederlanders in dienst genomen, waardoor die klanten in hun ‘eigen taal’ worden geholpen. En dat werkt… Wat ook heeft meegespeeld in crisistijden was de sterkte van ons team.”

Tot slot wist Baillien enkele bijzondere orders binnen te halen. “We hebben een aantal prestigieuze jubileumboeken mogen drukken waar we echt fier op zijn,” zegt hij. “De carrière van 40 jaar Pierre Denier, de geschiedenis van 50 jaar BMW van Osch of het naslagwerk over 100 jaar voetbal in Genk, om maar enkele voorbeelden te noemen.” Baillien-Maris gaat nu stilaan een nieuw investeringsprogramma opstellen. “In 2016 is er opnieuw de Drupa-beurs in Duitsland, dé hotspot van onze sector. We kunnen er de nieuwste machines en technieken zien, en in functie daarvan gaan we kijken waar we ons machinepark verder kunnen aanvullen. En wie weet… bijkomende aanwervingen doen!”