Voor de provincieraad heeft Limburgs gedeputeerde voor Economie, Erik Gerits, zopas zijn beleidsverklaring voorgelezen. Hij maakte er een opsomming van de prioriteiten en de concrete acties die vanuit de provincie in de komende jaren zullen ondersteund worden. Daarbij ook een aantal nieuwe accenten en bijkomende middelen:

erik-gerits– Efficiënte clusters uitbouwen waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en economische organisaties samenwerken rond één bepaalde sector. “We maken bijkomend een budget van 500.000 euro vrij voor de verdere uitbouw van speerpuntsectoren,” aldus Erik Gerits. “Het gaat onder meer om logistiek, energie, maakindustrie en agro/food.”

– Startups én jonge ondernemingen versterken. “We trekken een bijkomend budget uit van 400.000 euro zodat jonge ondernemingen ook gebruik kunnen maken van vaak dure diensten, zoals marketing, sales, fiscaliteit, juridisch advies, enzovoort.”

– Stimuleren en ondersteunen van innovatie. “Voor kleine en middelgrote ondernemingen willen we 450.000 euro extra inzetten om hen te begeleiden bij de opstart van hun innovatietraject,” aldus nog Gerits.

– “We gaan steden en gemeenten ondersteunen in de ontwikkeling van hun bedrijfsterreinen, onder meer door 100.000 euro extra uit te trekken.”

– Voor handel en horeca: “We maken een bijkomend budget vrij van 400.000 euro voor het uitwerken van een aantal acties: aanreiken van data aan gemeentebesturen en handelaars, oprichten van een kennisnetwerk rond detailhandel, organiseren van masterclasses rond specifieke hot topics voor handelaars en horeca-uitbaters, het inzetten van experten die meedenken rond nieuwe formules van winkel- en stadskernen en het ondersteunen van gemeentebesturen en handelsverenigingen die concrete acties willen opstarten voor om nieuwe duurzame impulsen te geven aan hun handelsomgeving.”

– Arbeidsmarkt. “We voorzien 200.000 euro bijkomend als injectie in het arbeidsmarktfonds, waarmee onder meer de samenwerking tussen gemeenten, VDAB en specifieke partners moet gestimuleerd worden,” stelt Erik Gerits.

– Strategische hefboomprojecten. “We trekken 3,6 miljoen euro extra uit voor een hefboomfonds dat het mogelijk maakt om grotere projecten, die een volledige regio of meerdere regio’s een voorsprong kunnen geven, daadwerkelijk in gang te zetten.”