Diresco, het bedrijf uit Opglabbeek van de familie Schelfhout waar kwartscomposiet (imitatie-natuursteen) wordt gemaakt om bijvoorbeeld keukentabletten te produceren, gaat in beroep tegen een beslissing van het provinciebestuur om de milieuvergunning aan strengere voorwaarden te onderwerpen. Als Diresco aan de voorwaarden moet voldoen, moet het één van de twee productielijnen volledig vervangen of de nachtploeg afschaffen. “En dat is economisch totaal onhaalbaar”, aldus de familie Schelfhout. “Er worden ons Duitse en Nederlandse normen opgelegd, terwijl we ruim onder de Vlaamse maximale waarden blijven.” Het bedrijf zal in afwachting van het beroep, wel inspanningen blijven doen om tegemoet te komen aan de eisen van de buurtbewoners.