Er is nog steeds geen witte rook aan de onderhandelingstafel bij Ford Genk. Ook vrijdag werd er volgens de gesprekspartners vooruitgang geboekt, maar een finaal akkoord bleef andermaal uit.

vakbond FordErg spraakzaam waren de onderhandelaars bij Ford Genk niet. Directie, vakbonden en sociaal bemiddelaar Lieve Verboven hebben afgesproken geen verdere informatie te geven tot het ei over het sociaal plan is gelegd. Toch stellen de partijen wel dat er deze week vorderingen zijn gemaakt en de discussies nog steeds in een constructieve sfeer verlopen. Maandag worden de gesprekken verdergezet.

Aangezien er normaal dinsdag opnieuw zou moeten gewerkt worden, is de periode van economische werkloosheid nog maar eens verlengd. Tot en met vrijdag 8 maart zullen er zeker geen auto’s worden gebouwd. Mocht er intussen een akkoord over afscheidspremies en andere voorwaarden uit de bus komen dat voor de achterban aanvaardbaar is, zal de productie worden hervat op maandag 11 maart.