Precies 30% van de zelfstandige ondernemers is dit jaar niet van plan om met vakantie te gaan. Dat blijkt uit een bevraging van Unizo. Als ondernemers wel vakantie nemen, gaat het gemiddeld over 11,5 dagen, weekends en feestdagen niet meegerekend. Dat zijn zo’n 10 dagen minder dan de gemiddelde werknemer. Die heeft recht op minstens 20 dagen wettelijke vakantie.

Verder blijkt uit de bevraging dat voor 70% van de ondervraagde ondernemers die vakantie nemen, de zomer de enige vakantieperiode is van het jaar. 58% van hen plant later dit jaar geen extra vakantie meer, 42% doet dat wel. Maar loskomen van hun bedrijven lukt zo goed als nooit: 35% kan het bedrijf niet loslaten, 64% wordt ook regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het bedrijf.

Vakantie als inspiratie
Vakantie kan, volgens Unizo althans, ook zinnen prikkelen. Afstand nemen zorgt voor een frisse kijk. “Al komt vakantie voor ondernemers eigenlijk nooit zo goed uit, het kan ook effectief zijn: het brengt creativiteit, ademruimte en wat afstand kan aanleiding zijn voor een duidelijke of hernieuwde planning,” zegt Unizo-directeur Karel Van Eetvelt. Hij adviseert de ondernemers daarom in de mate van het mogelijke voldoende ruimte te laten voor vakantie zowel in het belang van familie als in dat van het bedrijf.