Op het voormalige mijnterrein van Beringen, tegenwoordig Be-Mine genaamd, heeft vastgoedonderneming DMI (Democo-groep) samen met Van Roey en de LRM, de plannen voorgesteld voor de bouw van 111 woongelegenheden. Dit geheel is slechts de voorloper van een nog veel grotere wijk die de tijdelijke vereniging daar in een PPS-formule zal neerpoten. In totaal komen er 596 wooneenheden, goed voor een projectwaarde van 27 miljoen euro. De nieuwe wijk zal Houtpark gaan heten, verwijzend naar de plaats waar vroeger het stuthout voor de mijn opgestapeld lag. Dezelfde projectpartners staan tevens in voor de verdere ontwikkeling van de mijnsite, met onder meer uitgebreide recreatiefaciliteiten en groenvoorzieningen.