Das Products, de producent van ladders en andere klimhulpmiddelen uit Herk-de-Stad, is opnieuw voor 100% in handen van de familie Das. Zaakvoerder Tom Das heeft immers de aandelen die bij een Business Angel zaten teruggekocht. “Ik ben blij dat ik weer enige aandeelhouder ben, want op die manier kan ik mijn zakelijke inzichten verder uitbouwen,” zegt hij. “Ik ben er indertijd ingestapt om op een creatieve en innovatieve manier met onze producten te kunnen omgaan, en die kans krijg ik nu opnieuw.”

Dat resulteert in de eerste plaats in het ontwikkelen en vermarkten van het eigen huismerk. “Vroeger maakten we supergoede producten die onder andere merknamen verkocht werden. We waren bij de besten op de markt, maar niemand kende ons. Toen ik in het bedrijf kwam, heb ik me voorgenomen om in te zetten op innovatie en daaruit voortvloeiend een eigen brand te creëren. Daar zijn we nu hard mee bezig.”

Nieuwe hal
Na een periode van terugval, voor het grootste gedeelte te wijten aan de economische crises van 2009 en 2010, zit Das Products weer in de lift. De afgelopen twee boekjaren nam de omzet met 71 procent toe. “Blijkbaar trekt de markt weer aan en hebben de klanten het vertrouwen in ons bedrijf niet verloren,” denkt de zaakvoerder. “Voor 2012 willen we die lijn doortrekken en verwachten we een groei van om en bij de 15%.” Dit zorgt ervoor dat het huidige bedrijfspand te klein wordt. “We beginnen daarom kortelings aan de bouw van een nieuwe hal,” aldus de ambitieuze Tom Das. “Op de industriezone Stadsbeemd in Halen wordt een investering van 1,5 miljoen euro gedaan.”