Armand Daelemans, die in 2007 Netwerk De Scheepvaart heeft opgericht, geeft het voorzitterschap van die logistieke club door aan Luc Driessen van Move Intermodal. Hij moet de contacten versterken tussen de bedrijven die gebruik maken van vervoer over de waterweg.

Daelemans was destijds bestuurder van Ready Beton, en liet vele grondstoffen over het Albertkanaal aanrukken. Met de oprichting van zijn netwerk wou hij de gebruikers van de Limburgse kanalen (vooral bedrijven, maar ook schippers, recreanten, watersportverenigingen en gemeenten) samenbrengen, en vooral de bedrijven ervan overtuigen om hun transport via de waterweg uit te voeren.

Na tien jaar heeft Daelemans nu de fakkel als voorzitter doorgegeven aan Luc Driessen van Move Intermodal. “In plaats van met mekaar in competitie te gaan, moeten we eerder zoeken naar samenwerking tussen de verschillende vervoersmodi”, kondigde Driessen aan. “In één woord: synchromodaliteit, waarbij we optimaal, flexibel en duurzaam gebruikmaken van de verschillende transportmodaliteiten, en de klant het als één geïntegreerde transportoplossing ziet.”