S&R Pelt, de vennootschap die de concessie heeft voor de uitbating van het zwembad Lago Pelt Dommelslag, heeft een verlenging van het contract getekend tot 2046. Samen met de gemeentebesturen van Neerpelt en Overpelt wordt nog eens 650.000 euro aan investeringen in de accommodatie gepompt. Een mooi voorbeeld van een langdurige -en dus bedrijfszekere- PPS-formule.

S&R Pelt, vandaag Lago Pelt Dommelslag, werd in 2002 aangesteld alts exploitant van het lokale zwembadcomplex. De gemeentebesturen zijn partner in deze constructie van publiek-private samenwerking (PPS). Het originele contract loopt tot eind 2031, maar wordt nu verlengd tot en met 2046. “Een unieke duurtijd voor sportinfrastructuur volgens de PPS-formule”, aldus de uitbaters. “Het geeft zekerheid over de continuïteit en moedigt aan om verder te investeren.”

Dat zullen beide partijen dan ook doen. “Er komt onder meer een spectaculaire glijbaan en een systeem voor drenkelingendetectie,” aldus Lago. “De kosten daarvoor worden geraamd op 650.000 euro. De nieuwe technologie (AngelEye) is een ware innovatie. Camera’s in het sportbad detecteren wanneer een voorwerp gedurende een bepaalde tijd stil blijft liggen en zenden deze boodschap door naar de redders. Zij krijgen een alarm én de betreffende locatie door. “De investeringen bevestigen onze rol als vooraanstaande attractie voor het hele gezin”, besluiten de zaakvoerders.