Het adviesbureau Idea Consult uit Sint-Joost-ten-Node heeft een opdracht van 6 maanden gekregen om de detailhandel in Hasselt een flinke duw in de rug te geven.

“Meer concreet zal het bureau de vzw Centrummanagement begeleiden bij de opmaak van een dynamische detailhandelsvisie”, zegt schepen van Economie, Tom Vandeput. “Dit omvat bijhorende acties voor de periode 2017-2019. Daarnaast staan zij in voor de aanwerving van een zelfstandig centrummanager, die zal zorgen voor de operationele uitvoering van de doelstellingen. Meer bepaald moet hij de komende jaren de uitstraling en de commerciële dynamiek van het kernwinkelgebied in Hasselt vergroten. Dit zal gebeuren door allerlei initiatieven als de verhoging van de aantrekkelijkheid van de winkelstraten, het organiseren van voorlichtings- en promotiecampagnes, het opstarten van samenwerkingsverbanden met de lokale horeca-uitbaters en handelaars en het ontwikkelen van een actieplan tegen winkelleegstand.”

De nieuwe centrummanager moet er binnen 6 maanden zijn. Hij (of zij) krijgt een jaarlijks budget van 500.000 euro om de acties uit te werken. De lokale handelaars zijn er blij mee. “We hebben met onze unieke mix van internationale merken en typische Hasseltse handelaars heel wat troeven in handen”, zegt Karine Valy, voorzitter van de Handelaars Centrum Hasselt. “Die moeten we ook uitspelen. De visie die nu wordt uitgewerkt moet het aanbod van de Hasseltse binnenstad de komende drie jaar nadrukkelijk promoten in een ruime regio.”