Uitgever Concentra heeft de participatie van LRM in het Nederlandse Concentra Media Limburg overgenomen. Het belang van meer dan 18 procent wordt door Concentra ingebracht voor aandelen Mediahuis. Op die manier verstevigt de Limburgse groep zijn belang ten opzichte van partner Corelio in het grote mediaconglomeraat.

Tot Concentra Media Nederland behoren onder meer de dagbladen De Limburger/Limburgs Dagblad (Media Groep Limburg) en de huis-aan-huisbladen AenC. Concentra nam in september 2014 Media Groep Limburg (MGL) over en bracht het onder in Concentra Media Nederland. Bij de operatie kreeg Concentra de steun van de LRM, die een participatie nam van iets meer dan 18% in Concentra Media Nederland. Het is dus die participatie die Concentra nu terugkoopt van LRM. Over de prijs zijn geen details vrijgegeven.

De terugkoop is gebeurd met het oog op het onderbrengen van MGL (samen met onder meer de regionale zenders van Concentra) in Mediahuis, het samenwerkingsverband tussen de uitgevers Corelio (bekend van De Standaard en Het Nieuwsblad) en Concentra (Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen). Die operatie zal tegen volgend voorjaar worden afgerond.
Wat de impact zal zijn voor de verhouding tussen de aandeelhouders Concentra (38%) en Corelio (62%), is nog niet duidelijk. Het is wel de bedoeling dat de inbreng gebeurt in ruil voor aandelen Mediahuis.