De vakbonden van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven gaan vanaf volgende week bij hun werkgever een langere opzegtermijn bepleiten. In hun cao staat namelijk dat eventuele wetswijzigingen rond de invoering van het eenheidsstatuut, zullen doorgevoerd worden als deze ten voordele zijn van de werknemer. Hoewel het KB de mensen van Ford en toelevering uitsluit van deze gelijkschakeling (art. 73), willen de bonden toch bekijken of de afspraken in de CAO niet tot hogere opzegvergoedingen kunnen leiden.

band fordWaar gaat het concreet over? Toen de werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven aan het onderhandelen waren over hun CAO, waren de besprekingen over het eenheidsstatuut nog volop aan de gang. Daarom lieten de werknemers (in extremis) een passage in de CAO opnemen, waarin staat dat wijzigingen ten voordele van de werknemers, die zich tijdens de looptijd van de CAO voordoen, betaald zullen worden door de werkgever.

Maar… in het KB over het eenheidsstatuut dat later in 2013 werd goedgekeurd, worden de mensen van Ford en de toelevering uitgesloten van gelijkschakeling qua statuut. De nieuwe regeling geldt namelijk alleen voor de aankondiging van sluiting na 1 januari 2014 (en dus niet op 24 oktober 2012 zoals bij Ford). Vandaar de tegenstrijdigheid. Geldt het KB, of kunnen de afspraken in de CAO toch worden ingeroepen voor de periode vanaf 1 januari 2014, tot de sluiting einde dit jaar? In dat laatste geval moeten Ford en de toeleveranciers een extra opzeg aan de arbeiders betalen van 7 weken. De gesprekken hiervoor worden volgende week in gang gezet.